akademi-logo
duyar-vana-insan-kaynaklari.jpg

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İşe Alım Politikası

Duyar işe alım politikasında, eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların bilgi, beceri  ve kişisel gelişimlerinin arttırılmasına ve Duyar Vana'daki görev alanlarına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon ve eğitim politikaları oluşturulur.

Yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim programları gerçekleştrilir. Ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve benzeri konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunulur ve sürece etkin bir şekilde dahil olmaları sağlanır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel, ruhsal açıdan kötü muamelelere karşı korunması için iş kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İşe Uyum Programı

İşe alımların ardından, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın işe adaptasyonları ve firma kültürüne uyum sağlamaları için İşe Uyum Programları düzenlenmektedir. Bu program dahilinde yeni başlayan çalışana firmanın genel tanıtımı yapılarak çalıştığı birimdeki üst yöneticilerden kendisinin gelişimini izlemesi ve rehberlik etmesi istenir.

İşe Uyum Programı'nı tamamlayan çalışanlarımız, izlenimlerini şirket yöneticilerine sunarlar. Bu değerlendirmelerden İşe Uyum Programı'na yönelik olanlar bir sonraki dönemde gerçekleştirilcek programın iyileştirilmesine yönelik kullanılır.

Başvuru

Şirketimiz genel aday havuzuna eklenmek üzere; aşağıdaki linkte yer alan formu doldurabilir veya özgeçmişinizi bir adet vesikalık fotoğrafınızla birlikte Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret A. Ş. Osmangazi Mahallesi 2653.Sokak No:7/1 Posta Kodu: 34522 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE adresine, + 90 212 355 07 47 numaralı faksımıza veya e-posta adresimize (ik@duyar.com) gönderebilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLER

Acil Durumda Haber Verilecek YakınAkraba Bilgileri

Diğer Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Okullar
Bildiği Yabancı Diller
Katıldığı Kurs, Seminer, Özel Eğitimler
Bildiği Programlar/Sistemler

Kariyer Bilgileri

Daha Önce Çalıştığı Kurumlar/Şirketler;

Referansları

İş bu formda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu kabul eder, zaman içerisinde olabilecek değişiklikleri en geç 10 gün içinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğim.
Aksi durumda hatalı ve yanlış beyanlarım nedeniyle hakkımda yapılacak yasal işlemleri şimdiden kabul eder, işe alınmam halinde tazminatsız ve bildirimsiz sonlandırılmasını kabul ve beyan ederim.