akademi-logo
duyar-vana-enerji-yonetim-sistemi-politikasi.jpg

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyetlerimizde; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını ve ENYS’yi sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

1. Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Enerji politikasına uyumlu hedefler koymak, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmak, düzenli olarak gözden geçirmek ve gereken kaynağı sağlamak,

2. Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmek,

3. Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,

4. Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,

5. Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,

6. Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,

7. Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,

8. Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,

9. Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak,

10. Paydaşlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,

11. Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir. 

Ali Acar - Genel Müdür

DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyetlerimizde; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını ve ENYS’yi sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.