akademi-logo
duyar-vana-duyardan-bir-yenilik-daha:-akilli-vana.jpg

Duyar'dan Bir Yenilik Daha: Akıllı Vana!

Duyar'dan Bir Yenilik Daha: Akıllı Vana!

Dünya nüfusu sürekli artıyor, artan nüfusla birlikte kentleşme hızı da artıyor. İnşaat sektörü yüksek katlı binaları ancak tesisat çözümleriyle birlikte hayata geçirebilmiştir. Tesisat alanında ortaya konulan teknolojik ürünler gerek konfor gerekse zaruri ihtiyaçların farklı yönde geliştirilmesine imkân sağlamıştır. Dünya nüfusunun hızlı artışı ve kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurulunca gerek konut gerekse endüstriyel üretim alanlarındaki sorunların ve kıt kaynakların verimli kullanımına yönelik çözümlerin teknolojide yattığı bir gerçektir. HVAC Tesisatı alanındaki dijitalleşmeye yönelik çözümlere her gün yenileri ekleniyor. Akıllı Vanalar bu alandaki yeniliklerin başında gelmektedir. Ülkemizin kalkınmasının katma değeri yüksek ürünlerde olduğunun bilinciyle sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştiren Duyar, akıllı vanalarıyla yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor.

Akıllı Vanalar, kullanıldığı alanda tüketimin optimum seviyede tutulmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Dünyada vana konusunda önemli bir konumda bulunan Duyar gerek üretim faaliyetlerinde gerekse ürünlerinin kullanıldığı tesisatlarda enerji verimliliğinin sağlanması için sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.  Bu çalışmalarda tesisat sektörü, ihtiyaçların karşılanması için çevre şartlarına göre sensörler ve sistemler kullanılarak, kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Akıllı Vana Sistemi bu ihtiyaçları gözeterek, tesisatı çeşitli elemanları barındıran ve belirli amaçlar için ortak çalışan bir network olarak tanımlamaktadır. Tesisat ağındaki her bir Gates için kontrolü ve algılamaları yaparak tesisat ve kaynak yönetimini maksimum düzeyde yönetmeyi amaçlamaktadır.

Akıllı Vanaların Yapısı, Fonksiyonları ve Sağladığı Faydaları

Akıllı Vana, donanımları sayesinde tesisattaki basınç, sıcaklık ve debi değerlerini ölçmektedir.

Tüm bu değerleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) arayüzü sayesinde gözlemlenerek toplanan verileri raporlamaktadır. Veriler, tesisatın verimini ölçülebilir kılmaktadır. Veriler üzerinde analiz yapılabilir ve hatta akış, pozisyon ve enerji değerleri analiz edilen sonuçlar ile değiştirilebilir.

Q=mC∆T ” hesaplaması sayesinde enerji kullanımını ölçmektedir. Isı kaynağının davranışını gözlemleyerek sistemdeki optimum enerji ihtiyacını belirlemektedir. Böylece, enerjiyi etkin kullanımını sağlamaktadır. Akıllı Vana, basınç değişkenliklerine rağmen doğru akışı korumaktadır. Akış değişkenliğini aktüatör pozisyonundaki değişkenliğin yalnızca talep gereksinimleri değiştiğinde ya da “∆T ” set değerinin dışında olduğunda meydana gelmektedir. HVAC sektöründe optimizasyon sorunları yaşanılan ve stabil olmayan sistemlerde bir çözüm olarak kullanılmaktadır.

Akıllı Vana, tesisat sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tümleşik kompakt yapısı sayesinde, tesisatın mevcut durumunu gözlemler. Yapılan gözlemler ile toplanan veriler sayesinde, sistemin verimli çalışmasını sağlayarak gereksiz enerji tüketimini önler.

Sistem Birleşenleri 4 Ana Komponentin Birleşiminden Oluşmaktadır.

 1. Ultrasonik debi ölçümü
 2. Oransal / On-Off Elektrikli Aktüatör
 3. V-portlu İki Parçalı DN050 Küresel Vana
 4. PT1000 Sıcaklık Sensörleri (T ölçümü)
 5. Fark Basınç Sensörü

Çözüm

Akıllı Vana kullanılması ile düşük ∆T  Sendromunu, sıcaklık farkını gözlemleyerek vana, ∆T’yi mümkün olan yüksek değerde ya da IoT platformu sayesinde set edilen değerde tutmaya çalışır. Sisteme sürekli olarak pompalanan aşırı miktardaki suyun debisini azaltarak ∆T değerini yükseltir. Böylece, hem pompa tam devirde sürekli olarak çalışmadığı için enerji tasarrufu sağlanır hem de sistemin daha verimli çalıştığı için konfor sağlamaktadır. Sadece ısıtma uygulamalarında değil, soğutma uygulamalarında da aynı şekilde fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

Enerji maliyetlerini düşürmesi sayesinde Akıllı Vana tek bir yapıda bulunması (Kombine Vana + Debimetre + Kesme Vanasının) ve IoT arayüzü ile değerlerin gözlemlenmesi ve müdahale imkânı bulunması HVAC sektörünün göz bebeği haline gelmiştir.

Senaryolar

 • Akıllı Vana Pozisyon Senaryosu

Vananın pozisyonunu IoT arayüzünde görebilir. Eğer gerekirse vananın pozisyonunu, sınır değerleri içerisinde ayarlanabilmektedir.

 • Debi Senaryosu

Üzerinde bulunan ultrasonik sensörler sayesinde debi ölçümü imkânı sağlamaktadır. Bu debi miktarı IoT arayüzünde görebilir. Eğer gerekir ise debi miktarını da ayarlayarak sisteme gerekli debi sağlanabilmektedir.

 • Basınç Senaryosu

Akıllı Vana, deltaP basınç farkı ölçümü yapmaktadır. Yapılan bu ölçümler arayüzde izleme yapılabilir. Tesisat sisteminde zaman ile biriken kirlilikler, sistemin basınç kaybına uğramasını etkileyecektir. Sürekli olarak bir çevrim içinde basınç değerlerinin okunması ile bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için, diğer çevre birimlerini uyarması ile tesisatta biriken kirlilik sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Yukarıda verilen tesisat örneğinde bir pislik tutucu ile biriken partiküller, Akıllı Vana ile izlenebilmektedir. Basınç miktarı arttığında sisteme bir uyarı verir ve biriken kirlilik basınç değeri normal değere ulaşıncaya kadar, bir aktüatör yardımı ile atılır.

Tesisatın uzun ömürlü olması için kirliliklerin giderilmesi önemli rol oynamaktadır.

 •  Delta T Senaryosu

Akıllı Vana ile üzerinde bulunan sıcaklık sensörleri sayesinde ∆T ölçümü yapılmaktadır. ∆T sınır değeri değiştirilebilir ve vana artık davranışını ayarlanan değere göre düzenler. Akış hızını otomatik olarak ayarlar, böylece yalnızca istenen gücü elde etmek için gereken su miktarı kullanılır.

 • Enerji Senaryosu

Ultrasonik Debimetresi sayesinde Akıllı Vana, enerji hesabı yapabilmektedir. İhtiyaç halinde sabit enerji değeri girilebilmektedir. Böylece vana davranışını değiştirerek, ayarlanan enerji değerinde fonksiyonları yerine getirmektedir.

 • IoT Arayüzü

Akıllı Vana’nın opsiyonlarını daha verimli kullanmak, sistemdeki ihtiyaçları gidermek amacı ile gözlemlemek ve optimize etmek için tüm dataları içeriğinde barındıran IoT arayüzü ile gereksinimleri gidermek daha basit ve daha etkilidir.

 • Bakım Periyodu

Vana, fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli bakımları yapılmalıdır. Lojik olarak vana kendi durumunu da gözlemleyerek bakım zamanını kestirebilmekte ve alarm vermektedir.

 • Alarmlar

Akıllı Vana, senaryolarda set edilmiş olan değerleri aştığında ya da elektriksel sinyalin kesildiğinde alarm senaryosu devreye girmektedir. Böylece, meydana gelen sorunların iletilmesi, bu sorunların daha da ilerlememesi ve tesisat sistemin fonksiyonlarını korumak için erken müdahale imkânı sağlamaktadır.

 • Sürükle Bırak Özelliği

IoT arayüzünde, tesisat mimarisi kurulabilir ve Akıllı Vananın sağlamış olduğu değerler gözlemlenebilir ve tesisatın simülasyonu arayüz aracılığı ile sağlanabilinmektedir.

Fayda, sadece fonksiyonlarında değil, Kontrol Vanası + Ultrasonik Debimetre ve arayüzü ile tek bir yapıda olması sayesinde temin kolaylığı ve süresinin kısaltılması ile paydaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm sağlamaktadır.  

Sonuç

Tesisat sektöründe yenilikçi bir çözüm olarak sunulan alan Akıllı Vanalar, dijitalleşme yönünde de etkin bir rol oynamaktadır. Tesisat içerisinde haberleşme ve elde edilen veriler ile yapay zekâ çalışmaları ile düşünen, kendi karar verebilen tesisatlar, yeni senaryolar geliştirilebilecektir.

Duyar Vana’nın, katma değeri yüksek ürün gelişme çalışmalarından biri olan Akıllı Vanalar, hızlı ürünün temini, kolay montajı, işçilik sürelerinin kısaltılması gibi sağlanan kolaylıklarla, paydaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm sağlamaktadır.

Duyar'dan bir yenilik daha: Akıllı Vana. Akıllı Vana, kullanıldığı alanda tüketimin optimum seviyede tutulmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.